Otwieramy firmę – jaki rodzaj opodatkowania

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Ksiegowos Torun - Kadry i place uslugi rachunkowe

Zakładanie firmy łączy się z podejmowaniem wielu istotnych decyzji. Jedną z najważniejszych jest dopasowanie formy opodatkowania. Jest ona związana z wyborem formy prawnej dla uruchamianej działalności gospodarczej, dlatego że nie wszystkie formy opodatkowania będą odpowiednie dla wybranej działalności. Ważne jest też przybliżone prognozowanie przychodów, które ułatwi ocenę najlepszego sposobu opodatkowania, a także ulgi z jakich firma chce skorzystać.

FORMY OPODATKOWANIA DLA FIRMY

W Polsce istnieją cztery formy opodatkowania: podatek na ogólnych zasadach, podatek liniowy, ryczałt od przychodów ewidencjonowanych oraz karta podatkowa. Każda z tych form ma swoje zalety i wady, a dobór między nimi może zaważyć na wysokości obciążeń wobec państwa.

Przed podjęciem decyzji, warto skontaktować się z rzetelnym biurem rachunkowym, które świadczy usługi doradztwa podatkowego w wszechstronnym zakresie przed i po założeniu firmy. Prowadzenie księgowości jest niezbędne do utrzymania działalności gospodarczej, z tego względu ten krok podczas zakładania firmy również jest bardzo istotny.

Opodatkowanie na zasadach ogólnych

Ta forma opodatkowania jest najczęściej stosowaną z form w Polsce. Co do zasady jeśli przedsiębiorstwo nie zawiadomi o chęci stosowania innej zasady podatkowej, automatycznie będzie zmuszona regulować swoje zobowiązania wobec państwa zgodnie z tymi regułami.

Podatek na ogólnych zasadach ma dwie stawki: 18% – w przypadku, gdy roczny dochód firmy jest mniejszy lub równy 85 528 zł oraz 32% – gdy dochód przekracza tę kwotę.

Dodatkowo, rozliczając się według tej formy firmie przysługuje prawo do odliczania od dochodu kosztów uzyskania przychodu, do czego zaliczają się wszystkie wartości, zakupy i inwestycje, które są potrzebne, aby go uzyskać (np. komputery, maszyny, materiały). Co więcej można również pobierać ulgi podatkowe, rozliczać się wspólnie z małżonkiem i odliczać kwotę wolną od podatku. Ta forma daje również możliwość starania się o kredyt podatkowy.

Wybierając taką formę opodatkowania, firma jest zobowiązana do prowadzenia księgowości: przychodów i rozchodów, a także ewidencji środków trwałych, niematerialnych i prawnych wartości, wyposażenia. Pracę w tym zakresie upraszcza ciągły kontakt z biurem rachunkowym, które rzetelnie zadba o właściwą dokumentację i rozliczenia.

Podatek liniowy

Główną zaletą podatku liniowego jest stała i niezależna od dochodów stawka podatkowa o wysokości 19%. Ten rodzaj rozliczenia jest opłacalny, zwłaszcza jeśli dochody przedsiębiorstwa znacznie przekraczają kwotę 85 528 zł, co pozwala uniknąć płacenia podatku w drugiej, skali 32%, na ogólnych zasadach.

Rozliczanie zgodnie z ta formą zabiera jednak możliwość odliczania i ulg podatkowych oraz rozliczania razem z małżonkiem. Przedsiębiorstwu nie przysługuje także prawo do kredytu podatkowego.

Współpraca z biurem rachunkowym sprawdzi się też tutaj, ponieważ i w tym przypadku należy prowadzić pełną księgowość rozchodów i przychodów, ewidencję wartości, środków i wyposażenia.

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych

Ryczałt jest formą podatkową dostępną tylko dla firm kierujących pozarolniczą działalnością gospodarczą. Co więcej, przychód z poprzedniego roku, nie może mieć większej wartości 250 000 euro. Stawki ryczałtu są podzielone zależnie od typu działalności i wynoszą: 3%, 5,5%, 8,5%, 17% i 20%.

Firma ma możliwość skorzystania z ulg podatkowych i może starać się o kredyt podatkowy, ale, nie odlicza kosztów uzyskania przychodów. Również niemożliwe jest rozliczenie razem z małżonkiem.

Pomimo tego, że nie ma potrzeby prowadzenia ksiąg podatkowych, ciągle konieczna pozostaje ewidencja środków trwałych, wyposażenia, przychodów oraz wartości niematerialnych i prawnych. Należy również przechowywać wszelkie dowody zakupu, a pod koniec roku musi zostać przeprowadzony remanent towarów i materiałów.

Karta podatkowa

Karta podatkowa to rodzaj opodatkowania w formie ryczałtu. Wartość ryczałtu ustala Naczelnik Urzędu Skarbowego, na podstawie danych takich jak: rodzaj i rozmiar wykonywanego zawodu, liczba zatrudnionych ludzi, liczba ludności miejscowości, w której działa firma czy wiek podatnika. Taką wartość ustala się co roku. Z tego względu ciężko przewidzieć wysokość ryczałtu. Podatnik ma prawo do wybrania innej formy podatkowej w ciągu 14 dni od momentu otrzymania decyzji o stawce.

W przypadku karty podatkowej nie można korzystać z kredytu podatkowego, odliczać kosztów uzyskania przychodu, ani rozliczać się wspólnie z małżonkiem. Prowadzenie księgowości nie jest wymagane, a jedynie konieczne jest okazywanie rachunków lub faktur potwierdzających wykonane usługi lub sprzedaż dla Urzędu Skarbowego.

JAKĄ FORMĘ OPODATKOWANIA WYBRAĆ ?

Ustalenie formy opodatkowania musi być przemyślanym krokiem. Warto przeanalizować szczegóły, aby w oparciu o przewidywane dochody, odpowiednio dopasować formę podatku do charakteru działalności. Bardzo ważnym aspektem tego wyboru, jest księgowość i kontakt z dobrym biurem rachunkowym. Wszystkie formy mają inne wymagania, co do potrzebnych rozliczeń i dokumentów, dlatego rodzaj księgowości, także musi zostać dopasowany mądrze.

Poltax Toruń – usługi

Komentarze są wyłączone.