Co to jest pojazd uprzywilejowany oraz jakie ma prawa

Zgodnie z przepisami drogowego ruchu pojazdami uprzywilejowanymi są te, używane w formacjach ratownictwa zdrowia, życia lub ludzkiego mienia. Do grona pojazdów uprzywilejowanych należą także pojazdy, z których korzystają oddziały bezpieczeństwa oraz publicznego porządku. Według tego pojazdami uprzywilejowanymi są dla przykładu karetki , wozy policji, straży miejskiej czy straży pożarnej. Pojazd uprzywilejowany w ciągu akcji ma obowiązek zakomunikować swoją obecność na drodze, tak aby pozostali uczestnicy ruchu mieli szansę na nie odpowiednio reagować.

Pojazdy uprzywilejowane posiadają prawa, ale te mogą zastosować zaledwie w zdefiniowanych przypadkach. W zwykłych sytuacjach drogowych są zobowiązane do przestrzegania przepisów i zasad, tak jak pozostali kierowcy. Tylko , kiedy pojazd uprzywilejowany ma za zadanie utrzymać bezpieczeństwo albo uczestniczy akcji ratowania zdrowia, życia mienia ludzkiego czy jest elementem przejeżdżającej kolumny pojazdów uprzywilejowanych może skorzystać ze swoich przywilejów. Owym prawem jest możliwość pominięcia przepisów ruchu czy poziomych i pionowych znaków drogowych. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mogą pominąć sygnalizację świetlną, kierować się pod prąd oraz zatrzymywać się w miejscach niedozwolonych.

Warunkiem jest zakomunikowanie uczestnictwa w ruchu sygnałem świetlnym oraz dźwiękowym, przy włączonych światłach mijania czy światłach drogowych. Sygnał dźwiękowy nie jest wymagany po zatrzymaniu się pojazdu, jednak niezależnie od sytuacji konieczne jest utrzymanie wyjątkowej ostrożności. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego musi całkowicie stosować się sygnałów osoby upoważnionej do kierownictwa ruchu drogowego niezależnie od sytuacji.

Jak zachować się w obecności pojazdów uprzywilejowanych?

Każdy uczestnik ruchu drogowego: motocykliści, kierowcy oraz piesi muszą przestrzegać szczególnego zachowania w obecności pojazdu uprzywilejowanego. Każda z tych osób w obecności pojazdu uprzywilejowanego jest zobowiązana usunąć się z drogi, umożliwiając prędką oraz bezpieczną drogę przejazdu. W takiej sytuacji dozwolony jest zjazd na pas zieleni, pobocze albo zatrzymanie pojazdu na zatoce albo przystanku autobusowym. Przeważnie kierowcy zjeżdżają do najbliższej krawędzi jezdni. Czasem nie wolno stawać, aby nie ograniczać ani nie wywoływać niespodziewanego hamowania pojazdu uprzywilejowanego. Tak samo motocykliści, kierowcy czy pojazdy uprzywilejowane muszą niezwykle ostrożnie poruszać się na skrzyżowaniu, zwłaszcza że pojazd uprzywilejowany może się na nim pojawić pomimo czerwonego światła. Obok tego piesi także muszą uznać pierwszeństwo radiowozu, karetki czy wozu strażackiego. Bezwzględnie nieprzepisowe jest wbieganie na przejście, nawet przy zielonym świetle. Osoby, jakie już wstąpiły na pasy, muszą prędko z nich zejść. Warto wiedzieć o tych regułach, ponieważ niestosowanie się do nich grozi mandatem.

Czy wolno wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego budzi sporo niepewności kierowców. O wyprzedzaniu karetki pogotowia ratunkowego, radiowozu, wozu strażackiego i innego pojazdu uprzywilejowanego nie zastanawiamy się, gdy uczestniczą w ratowniczej akcji czy związanej z zachowaniem bezpieczeństwa. Wtedy zobowiązaniem każdego uczestnika ruchu drogowego jest oddanie pierwszeństwa. Jak postępować, gdy pojazd uprzywilejowany pojawi się w ruchu drogowym, jednak nie będzie sygnalizował swojego pośpiechu?

W obszarze zamieszkałym bez względu na położenie  kierowcom nie wolno wyprzedzać pojazdu uprzywilejowanego. Bez znaczenia, czy pojazd stosuje sygnały dźwiękowe i świetlne czy też nie, wyprzedzenie pojazdu uprzywilejowanego w obszarze zamieszkałym grozi punktami karnymi oraz mandatem. Tylko i wyłącznie poza terenem zamieszkałym można wyprzedzić pojazdy uprzywilejowane, jeżeli nie biorą udziału w żadnej akcji. W trakcie manewru wymijania powinno się utrzymać niezwykłą ostrożność. Warto pamiętać, że pojazd uprzywilejowany może stać się potrzebny zawsze, a wtedy i tak należy zapewnić mu bezpieczny przejazd. W obecności pojazdu uprzywilejowanego za każdym razem trzeba troszczyć się o wspólną bezpieczną jazdę.

Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym, czyja odpowiedzialność?

Choć każdy pojazd uprzywilejowany posiada swoje prawa, a uczestnicy ruchu drogowego muszą ustępować pierwszeństwa, w każdej sytuacji może zdarzyć się kolizja z pojazdem uprzywilejowanym. Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym nie zaważa na tym, że to drugi kierowca automatycznie ponosi odpowiedzialność za wywołanie wypadku. Taką sytuację zawsze ocenia się indywidualnie, aby stwierdzić, jaka ze stron nie utrzymała wymaganej ostrożności oraz spowodowała zderzenie. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego także może być uznany winnym oraz pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli nie dostosował się do zasad. Sprawdzane są takie aspekty, jak właściwa sygnalizacja dźwiękowa i świetlna pojazdu uprzywilejowanego, zdolność drugiego kierowcy do zauważenia pojazdu uprzywilejowanego oraz odpowiedniej reakcji. Znaczenie ma także ogólny rozwój sytuacji , a nawet warunki pogodowe.

http://www.pojazdy-uprzywilejowane.pl

Komentarze są wyłączone.