Cysterny paliwowe – modele i zastosowanie

Drogowy transport paliw to najlepszy system doprowadzania tego rodzaju ładunku dużemu gronu konsumentów. Normy transportu paliwa są ściśle opisane w prawie polskim, wspólnotowym, jak i zagranicznym. Ze względu na poziom trudności i ogromne niebezpieczeństwo, są to niezwykle kompletne regulacje. Akty normują między innymi warunki mechaniczne samochodów wdrażanych do transportu materiałów niebezpiecznych, wyjątki dotyczące przejazdu, oznakowanie takich samochodów, podtypy środków niebezpiecznych i zasady ich inspekcji. Cel tak rozległego przedstawienia tematu jest jasny – eliminacja lub obniżenie zagrożenia związanego z transportem, a także ograniczenie prawdopodobieństwa powstania wypadku.

Zazwyczaj paliwo dostarcza się w specjalnie zbudowanych cysternach. Autocysterny muszą urzeczywistniać bardzo surowe kryteria technologiczne, aby przekazywane w nich produkty były dokładnie zabezpieczone przed czynnikami materialnymi. Kierowanie takimi pojazdami nie jest łatwe i w tej kwestii szczególnie kluczowe są kompetencje prowadzącego, za równo te logistyczne, jak i techniczne.

W tym artykule postaramy się szczegółowo zaprezentować modele cystern paliwowych. Jeśli jesteś początkującym kierowcą, te informacje będą idealnym uzupełnieniem Twoich umiejętności.

Cysterny paliwowe – rodzaje

Cysterny paliwowe wyróżniają się przeważnie budową, zaopatrzeniem i opcjami zastosowania. Występuje kilka podstawowych rodzajów:

 • cysterny stałe – są zdolne pomieścić ponad 1000 litrów substancji. Taki typ jest na stałe złączony z samochodem lub stanowi nierozdzielną część jego konstrukcji.
 • cysterny przenośne – objętość takich cystern jest wyższa aniżeli 450 litrów. Charakteryzują się multimodalnością, co oznacza, że mogą być w elastyczny sposób „przymocowywane” do różnych samochodów ciężarowych.
 • kontener-cysterna – jest to urządzenie przewozowe wypełniające definicję kontenera, które zawiera pojemnik wraz z oprzyrządowaniem umożliwiającym obrót kontenera-cysterny bez znaczącej modyfikacji jego orientacji na płaszczyźnie
 • cysterny odejmowalne – są to urządzenia inne niż cysterny permanentne, ruchome i kontenery o objętości większej niż 450 litrów, które są przeznaczone do tranzytu materiałów wespół z ich rozładunkiem. Cysterny tego typu instaluje się na naczepach samochodów a ich odczepianie akceptowalne jest po wypróżnieniu paliwa.

Wyposażenie cysterny paliwowej

Zaopatrzenie każdej cysterny zostało całkowicie scharakteryzowane w takich aktach prawnych jak Umowa ADR, Rozporządzenie Ministra Transportu w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, oraz Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie systemu kontrolowania umiejętności wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technologicznych. W wyposażeniu każdej cysterny powinny się znaleźć takie elementy jak:

 • wewnętrzne zawory odcinające – umieszczone wewnątrz zbiornika bądź w kołnierzu dołączonym. Stanowią pierwsze zamknięcie w cysternach. Zasuwy otwierane są odgórnie lub oddolnie.
 • zewnętrzne zawory odcinające – zainstalowane na końcu każdego przewodu rurowego spustowego. Są zamknięciem wstępnym dla cystern które mają w 3 części kodu literę A, oraz dodatkowym zamknięciem dla cystern zawierających w 3 części kodu literę B.
 • korki gwintowane – są umieszczane na końcach przewodów rurowych. Muszą być dość nieprzepuszczalne, aby utrzymać zawartość urządzenia.
 • przyłącza do rozładunku – te elementy powinny być zaopatrzone w awaryjne złącze do odłączania nalewu. Co więcej powinny być wyposażone w tabliczkę wykonaną z materiału niepodatnego na korozje, obejmującą dane o nazwie wytwórcy, numerze jednostki, dacie produkcji i aktualnego przeglądu mechanicznego, a także wartości ciśnienia roboczego. Pojedyncze przyłącze musi zabezpieczać hermetyczność zintegrowania, przy jednoczesnym uniemożliwieniu samoczynnego otwarcia.
 • zasuwy bezpieczeństwa – są to elastyczne wentyle bezpieczeństwa . Powinny być uruchamiane automatycznie pod ciśnieniem obejmującym między 0,9 i 1,0 wysokości ciśnienia początkowego cysterny.
 • urządzenia wentylacyjne – ich przeznaczeniem jest zachowanie ciśnienia wewnątrz urządzenia na poziomie ciśnienia atmosferycznego.
 • falochrony i przegrody – te elementy powinny być kopulaste o wielkości wgniecenia nie niższej niż 10 cm. Powierzchnia falochronów musi obejmować nie mniej niż 70% profilu urządzenia. Falochrony i przegrody są elementami równoważącymi zasobnik.
 • izolacja cieplna – chroni dostarczany ładunek przed wychłodzeniem, lub też nagrzaniem w zależności od rodzaju przekazywanego towaru. Izolacja może stanowić ochronę przeciwsłoneczną, oraz całościową osłonę zbiornika.

Nowe cysterny na paliwo to połączenie bezpiecznej budowy i wydajnych surowców. Szlachetnej jakości elementy zaopatrzenia gwarantują komfortową obsługę. Aktualnie z całą pewnością możemy Wam polecić cysterny paliwowe Bioeco Sacim. Przedsiębiorstwo to może pochwalić się najświeższym przykładem jednokomorowej, paliwowo-olejowej, najdogodniejszej w Europie, cysterny o przekroju owalnym, który zdobył dobre oceny w branży transportowej. Firma Bioeco Holding gwarantuje nie tylko ogromny asortyment nowoczesnych cystern, ale także dobre warunki płatności.

Wybierz najatrakcyjniejszą cysternę w branży. rynku. Wstąp na stronę i odkryj najnowsze modele: cysterny paliwo

Komentarze są wyłączone.