Jaki pojazd to pojazd uprzywilejowany oraz jakie ma prawa

Według przepisów drogowego ruchu pojazdami uprzywilejowanymi są pojazdy, używane w jednostkach ratownictwa życia, zdrowia albo ludzkiego mienia. Do grupy pojazdów uprzywilejowanych wchodzą w skład także pojazdy, z których korzystają służby bezpieczeństwa oraz porządku publicznego. To oznacza, że pojazdami uprzywilejowanymi są dla przykładu karetki pogotowia, pojazdy policji, straży pożarnej czy straży miejskiej. Każdy pojazd uprzywilejowany w trakcie akcji bezwzględnie powinien zakomunikować swoją obecność w ruchu drogowym, tak żeby inni kierowcy mogli na nie poprawnie reagować.

Pojazdy uprzywilejowane posiadają swoje prawa, ale te mogą użyć jedynie w pewnych sytuacjach. W zwyczajnych sytuacjach drogowych są zobowiązane do przestrzegania zasad i przepisów, podobnie jak inni kierowcy. Wyłącznie w okolicznościach, kiedy pojazd uprzywilejowany został wezwany, by utrzymać bezpieczeństwo albo uczestniczy akcji ratowania mienia, życia zdrowia ludzkiego lub jest częścią przejeżdżającej kolumny pojazdów uprzywilejowanych może użyć swoich praw. Owym prawem jest możliwość zignorowania zasad ruchu oraz poziomych i pionowych znaków drogowych. Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych mogą wjechać pod prąd oraz stawać w przestrzeniach niedozwolonych.

Wymogiem jest ogłoszenie uczestnictwa w ruchu sygnałem świetlnym oraz dźwiękowym, przy włączonych światłach drogowych czy światłach mijania. Sygnał dźwiękowy nie jest wymagany w trakcie postoju pojazdu, jednak absolutnie potrzebne jest utrzymanie szczególnej ostrożności. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego musi bezwarunkowo słuchać nakazów osoby upoważnionej do kierownictwa ruchu drogowego niezależnie od sytuacji.

Jak postępować w obecności pojazdów uprzywilejowanych?

Wszyscy uczestnicy ruchu drogowego: motocykliści, kierowcy i piesi muszą pilnować szczególnego zachowania podczas przejazdu pojazdu uprzywilejowanego. Osoba w obecności pojazdu uprzywilejowanego powinna usunąć się z drogi, gwarantując szybką oraz bezpieczną drogę przejazdu. W takim przypadku dozwolony jest przejazd na pas zieleni, pobocze albo zatrzymanie pojazdu na przystanlu autobusowym lub zatoce. Najczęściej kierowcy zbliżają się do pobliskiej krawędzi jezdni. Czasem nie wolno się zatrzymywać, żeby nie spowalniać ani nie powodować nagłego hamowania pojazdu uprzywilejowanego. Tak samo motocykliści, kierowcy oraz pojazdy uprzywilejowane powinny wyjątkowo czujnie poruszać się na skrzyżowaniu, z uwagi na to, że pojazd uprzywilejowany może się na nim pojawić mimo światła czerwonego. Dodatkowo piesi także mają obowiązek uznać pierwszeństwo karetki, radiowozu lub strażackiego wozu. Bezwzględnie nieprzepisowe jest wbieganie na przejście, także przy zielonym świetle. Osoby, co już weszły na pasy, powinny jak najszybciej z nich zejść. Lepiej wiedzieć o tych regułach, dlatego że nieprzestrzeganie ich grozi mandatem.

Czy można wyprzedzać pojazd uprzywilejowany?

Wyprzedzanie pojazdu uprzywilejowanego budzi sporo niepewności kierowców. O wyprzedzaniu karetki pogotowia ratunkowego, wozu strażackiego, radiowozu i innego pojazdu uprzywilejowanego nie myślimy, kiedy biorą udział w ratowniczej akcji lub powiązanej z zachowaniem bezpieczeństwa. Wówczas zobowiązaniem każdego uczestnika ruchu drogowego jest ustąpienie pierwszeństwa. Jak zachować się, kiedy pojazd uprzywilejowany znajdzie się w ruchu drogowym, ale nie będzie dawał sygnałów o swoim pośpiechu?

W terenie mieszkalnym bez względu na położenie  zabronione jest wyprzedanie pojazdu uprzywilejowanego. Bez znaczenia, czy pojazd wydaje sygnały dźwiękowe i świetlne czy też nie, wyprzedzenie pojazdu uprzywilejowanego w terenie mieszkalnym grozi mandatem i punktami karnymi. Tylko poza terenem zamieszkałym można wyprzedzić pojazdy uprzywilejowane, pod warunkiem, że nie biorą udziału w żadnej akcji. W czasie manewru wymijania trzeba zachować szczególną ostrożność. Warto mieć na uwadze, że pojazd uprzywilejowany może stać się potrzebny zawsze, a wtedy i tak należy zapewnić mu pierwszeństwo. W pobliżu pojazdu uprzywilejowanego zawsze należy troszczyć się o bezpieczną jazdę wszystkich.

Kolizja z pojazdem uprzywilejowanym, czyja odpowiedzialność?

Chociaż każdy pojazd uprzywilejowany posiada swoje prawa, a uczestnicy ruchu drogowego muszą ustępować pierwszeństwa, zawsze może dojść do kolizji z udziałem pojazdu uprzywilejowanego. Zderzenie z pojazdem uprzywilejowanym nie zakłada z góry, że to inny kierowca automatycznie ponosi winę za spowodowanie wypadku. Każdy przypadek osądza się indywidualnie, żeby przesądzić, która ze stron nie utrzymała wymaganej ostrożności oraz spowodowała zderzenie. Kierowca pojazdu uprzywilejowanego także może zostać uznany winnym oraz pociągnięty do odpowiedzialności, jeżeli nie zachował koniecznych wytycznych. Sprawdzane są takie warunki, jak sygnalizacja świetlna i dźwiękowa pojazdu uprzywilejowanego, możliwość drugiego kierowcy do zauważenia pojazdu uprzywilejowanego oraz właściwej reakcji. Wpływ ma także ogólny przebieg sytuacji , a nawet warunki pogodowe.

http://www.pojazdy-uprzywilejowane.pl

Komentarze są wyłączone.