Pojazdy uprzywilejowane – zostań zawodowym kierowcą

Pojazdy uprzywilejowane kursy Kursy dla kierowców

Pojazdy uprzywilejowane kursy Kursy dla kierowców

Jak wygląda kurs na pojazdy uprzywilejowane?

W wielu ośrodkach zajmujących się trenowaniem techniki jazdy możemy odszukać propozycję szkoleń dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych. Od wielu lat cieszą się sporym wzięciem – zarówno te na sanitarki, jak również na pojazdy Straży Granicznej. Nie ma się czemu dziwić – mamy szansę po nich natychmiast znaleźć pracę. Wspomniane szkolenia mają w głównej mierze przygotować kierowcę do prawidłowego reagowania w nietypowych sytuacjach, czasami nadzwyczaj uciążliwych i wyjątkowych. Wykonywanie manewrów na ulicy, jazda w sytuacji alarmowej przez przecięcia dróg na czerwonym świetle czy jazda z dużą prędkością oraz szybkie zatrzymywanie pojazdu – to tylko niektóre z poleceń, które stoją przed kierowcami. Najczęściej instruktorom szczególnie zależy, ażeby prowadzący opanował umiejętność manewrowania pojazdem wówczas, gdy wydaje się to niewykonalne. Stracenie władzy w każdej sekundzie potrafi spowodować tragiczny wypadek. Adresatami zajęć są kierowcy, którzy zamierzają podjąć zatrudnienie w rządowych placówkach zajmujących się chronieniem ludzkiego zdrowia i życia, pilnowaniem porządku publicznego, przekazywaniem wartości pieniężnych czy gaszeniem pożarów.

Harmonogram zajęć zawiera więc zadania praktyczne przeprowadzane na różnych przestrzeniach: na płycie poślizgowej pierścieniowej czy placu manewrowym. Kurs podstawowy trwa 14 godzin i ujmuje 6 godzin wykładów i 8 godzin warsztatów praktycznych. Jakie wątki mają możliwość pojawić się na ćwiczeniach? W szczególności z obszaru regulaminów ruchu drogowego, tematyki powstawania wypadków na jezdni, psychologii komunikacji drogowej czy metody jazdy w utrudnionych warunkach. Kurs kończy się niewątpliwie testem z części akademickiej oraz części praktycznej.

Test z części teoretycznej trwa 25 minut i obejmuje 20 pytań w formie testu. Uczestnik musi obligatoryjnie zaznaczyć odpowiednio wyłącznie jedną odpowiedź. Pomyślny efekt egzaminu możemy osiągnąć, jeżeli co najmniej 16 odpowiedzi jest prawdziwych.

Test z części praktycznej obejmuje zrobienie określonych manewrów, przykładowo wymijania przeszkody bądź hamowania na zakręcie. W przypadku kiedy kierowca niepoprawnie skończy dwa razy to samo polecenie, zdobędzie negatywny wynik z testu.

Jakie wymogi muszą spełnić kursanci?

Na pierwszym miejscu jest przedstawienie prawa jazdy wybranej kategorii. Bez wątpienia ktoś, kto planuje być kierowcą – konwojentem bądź kierowcą pojazdu policyjnego, musi koniecznie posiadać doświadczenie. Uczestnikiem kursu nie może być w takiej sytuacji osoba, która chwilę temu odebrała prawo jazdy. Liczba godzin każdego szkolenia jest dostosowywana do kompetencji oraz umiejętności każdego kandydata (kurs początkowy, kurs rozszerzony). Koniecznym wymogiem jest również skończenie 21 lat i przedstawienie bieżącego pisma od lekarza medycyny pracy i od psychologa. Ustalą oni, czy nie ma określonych przeciwwskazań do wykonywania pracy jako zawodowego kierowcy.

Jak stres wpływa na pracę kierowcy?

W czasie kursu wszyscy zainteresowani będą uzyskiwać wiedzę z obszaru psychologii komunikacji drogowej. Na zajęciach zaznajomią się z tematem stresu, który nadzwyczaj silnie wpływa na pracowanie za kierownicą. Jego uzasadnieniem mogą być ekstremalnie przykre sytuacje na drodze lub sytuacje życiowe transportowanych osób. Wykłady mają za zadanie zilustrować kierowcom takie kłopoty, jak: wpływ osobowości na podejmowanie decyzji na drodze, dużego stresu, napojów alkoholowych i innych środków odurzających na umiejętność sterowania pojazdem.

Psychologia przewozu ujmuje elementy psychologii percepcyjnej, psychologii osobowości, psychologii uzależnień i kilku innych dyscyplin. Na kursie dla kierowców pojazdów uprzywilejowanych nie będzie egzekwowana specjalna znajomość wszystkich zagadnień, bo jest to materiał studiów podyplomowych. Ostatnimi czasy owa dyscyplina prężnie się rozwija, gdyż bardzo wielu osób mających prawo jazdy planuje posiadać wyraźną specjalizację, np. chce dostarczać wartości pieniężne bądź cierpiących pacjentów do szpitala.

A z przeciwnej strony kilkudziesięciu psychologów jest zafascynowanych studiowaniem kierowców, jako grupy społecznej szczególnie narażonej na napięcia emocjonalne i przeróżne inne dolegliwości. Możemy tu wymienić choćby zbyt dużą sumę godzin spędzonych w samochodzie, ograniczone stosunki z rodziną (u kierowców wykonujących pracę w transporcie zewnętrznym) czy wyższe procentowo narażenie utratę zdrowia w wyniku wypadków.

Kierowcy na kursie dzieleni są na trzy grupy

Pierwsza grupa uczestników – tutaj będą przypisane te osoby, które dokładnie znają kodeksy, mają wypracowane adekwatne nawyki oraz nie sprawiają jakiegokolwiek ryzyka podczas prowadzenia samochodu. Szkoleniowcy będą opierać się na dwóch wartościowych stronach takich kierowców: umiejętności rozpoznawania zagrożeń oraz na chęci poprawiania swoich błędów.

Druga grupa uczestników – do niej zapisani będą kierowcy, którzy nieświadomie powodują zagrożenie dla pozostałych uczestników drogi. Planują usunąć swoje braki (mino, że popełniają ich wiele), chcą uczyć się dobrego reagowania w ekstremalnych warunkach.

Trzecia grupa kursantów – do niej będą uczęszczali kierowcy, którzy rozmyślnie wywołują rozmaite zagrożenia oraz z premedytacją zachęcają innych do ryzykownych zachowań. Równocześnie zamierzają naprawić swoje błędy i wykazują się wolą zdobywania kompetencji i doskonalenia swoich umiejętności.

Jeśli planujesz dowiedzieć się o wiele więcej, wejdź w link po prawej stronie – kurs na kierowcę pojazdów uprzywilejowanych

Komentarze są wyłączone.