Czynności notarialne

Spisywanie testamentu w kancelarii notarialnej

Przygotowanie testamentu ma na celu oddanie zgromadzonego dobytku po śmierci. Testament jest pismem urzędowym, gdzie wymienia się konkretne osoby, które odbiorą spadek. By dokument był pełnoprawny musi realizować kilka wymogów zawartych w prawie spadkowym. Co najważniejsze osoba pragnąca przygotować testament, musi mieć zdolność czynności prawnych i przygotować go samodzielnie przy pełnej świadomości czynu. Testament skutkuje dopiero w chwili otwarcia spadku, czyli po śmierci testatora. W innym przypadku przekazanie dobytku na bazie testamentu nie jest możliwe. Zgodnie z przepisami spadkodawca ma prawo zapisać testament w 3 formach, ale według każdej z nich należy spełniać pewne warunki.

Jakie są formy testamentu?

Testament własnoręczny – według tej formy spadkodawca musi zapisać całą treść testamentu pisemnie i uzupełnić go pełną datą oraz podpisem. Tak samo niezbędne jest, aby z zapisu jasno wynikało, jakim osobom oddany zostanie dobytek i w jakiej części, jeśli na przykład zostanie podzielony między kilkoma osobami. W tej formie niedopuszczalny jest wydruk komputerowy.

Testament ustny urzędowy – przygotowuje się go zazwyczaj w formie aktu notarialnego. Z doświadczenia notariuszy wynika, że warto jest zdecydować się na tę formę testamentu, nie tylko ze względu na to, że notariusz zatroszczy się o zgodność testamentu. Pisane ręcznie testamenty są najczęściej podważane, gdy dochodzi do kłótni wśród spadkobierców. Przygotowanie testamentu w kancelarii notariusza daje pewność, że dokument będzie zgodny z wymogami . Przygotowuje się go w obecności 2 świadków, którzy tak jak spadkodawca oraz notariusz zostawiają podpisy poświadczające spisanie testamentu. Dodatkowym poświadczeniem jest także protokół spisywany w ciągu spotkania.

Testament ustny szczególny – występuje tylko wtedy, kiedy istnieje duże prawdopodobieństwo niespodziewanej śmierci testatora. Tyczy się to okoliczności wyjątkowych np. wojny, epidemii, ciężkiej choroby. W tej formie testament może zostać przekazany w równoczesnej obecności trzech świadków i musi zostać zapisany, a następnie podpisany przez przynajmniej 2 świadków.

Ważne jest także to, że każdy testament będzie nieważny jeśli spadkodawca sporządzi go pod przymusem albo w wyniku błędu, czyli jeśli nie zostanie sporządzony świadomie i z własnowolnie. Ponadto testament zawiera wolę jednej osoby, ze względu na to nie może zostać zapisany na przykład przez małżonków wspólnie.

Spisywanie testamentu u notariusza w formie aktu notarialnego przynosi korzyści

Notariusz musi nie zgodzić się na zapis testamentu jeśli tylko ma wątpliwość, czy spadkodawca spisuje go pod przymusem albo nie jest całkowicie świadomy swojej decyzji. Jeśli nie ma co do tego żadnych wątpliwości, na równi z podstawową zaletą – gwarancją, że spisany u notariusza dokument jest zgodny z prawem i ważny, znajdujemy także inne korzyści płynące z przygotowanie testamentu w formie aktu notarialnego.

Dzięki asyście notariusza stworzenie testamentu nie powinno być trudne, a dodatkowo jego postanowienia będą łatwe w odbiorze i nie pozostawią wątpliwości pod względem woli testatora. Testament przygotowany u notariusza będzie trudniejszy do zakwestionowania w momencie kłótni pomiędzy spadkobiercami i pozostałymi osobami, które nie będą zapisane w testamencie.

Ponadto, warto mieć na uwadze, że wszystkie akty notarialne sporządzone u notariusza muszą zostać w kancelarii notarialnej. Osoby uczestniczące otrzymują jedynie odpis. To oznacza, że oryginał przechowywany jest bezpiecznie i nawet gdy odpis ulegnie zniszczeniu albo zaginie, bez problemu można uzyskać kolejny u notariusza.

Przygotowanie testamentu u notariusza umożliwia także zapisanie go w Rejestrze Testamentów. To prosta baza danych, dzięki której spadkobiercy mogą ustalić, w której kancelarii notarialnej znajduje się testament, w którym są uwzględnieni. W Rejestrze nie znajdą treści testamentu, a informacja o tym, że dana osoba w ogóle przygotowała testament nie może zostać ujawniona do jej śmierci. Rejestr tylko i wyłącznie pomaga zlokalizować miejsce testamentu, a sam wpis jest darmowy, dobrowolny i zawsze można z niego zrezygnować.

Czy poprzez testament można przekazać komuś konkretną rzecz?

Przepisanie konkretnej rzeczy majątku jest możliwe tylko przy zastosowaniu testamentu w formie aktu notarialnego i tylko poprzez zapis windykacyjny. Decydując się na taki zapis u notariusza, zyskujemy możliwość przekazania przedmiotu majątkowego (np. samochód, mieszkanie, obraz itp.), zbywalne prawo majątkowe, a nawet przedsiębiorstwo lub gospodarstwo rolne. Ważne jest, aby w momencie otwarcia spadku przedmiot należał do spadkodawcy, w przeciwnym razie taki zapis będzie nieważny.

Czy można odwołać testament?

Pełnomocnym testamentem będzie ten spisany jako ostatni, z uwagi na to najłatwiejszym sposobem na unieważnienie dokumentu, jest zapisanie nowego. W najnowszym dokumencie sporządzonym u notariusza, wskazuje się unieważnienie poprzedniego. Jeżeli nie będzie tego wskazania nowy testament odwołuje wcześniejszy o tyle, o ile nie są ze sobą zgodne. Innym sposobem jest zniszczenie testamentu albo pozbawienie go cech, które wskazują jego ważność. Testament zostać odwołany w całości lub tylko częściowo.

www.notariusze-torun.eu

Komentarze są wyłączone.