Kim jest notariusz?

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz Toruń - Kancelaria notarialna Toruń - Notariusz Aleksandra Radzińska - Aleksandra Radzińska kancelaria notarialna

Notariusz jest pracą wymagającą sumienności i ogromnej znajomości prawa. Zasadniczym celem każdego notariusza jest chronienie czynności prawnych, oraz zapobieganie powstawaniu sporów na tle różnych czynności prawnych. Notariusz jest zatem strażnikiem litery prawa, troszcząc się o ochronę prawną swoich Klientów.

Notariusz oprócz tak tradycyjnych zajęć jak rejestrowanie aktów notarialnych zajmuje się także innymi sprawami, takimi jak chociażby przetrzymywanie dokumentów o dużej wartości. Większość z nas prawdopodobnie myśli, że kancelaria notarialna to placówka z bogato wyposażonymi regałami i mahoniowym biurkiem za którego wita nas poważnym tonem kompetentna Pani Notariusz. Obecnie taki wizerunek kancelarii notarialnej jest już przeszłością, gdyż co raz większa liczba notariuszy spisuje dokumenty na komputerach, magazynując wszelkie akta i umowy w pamięci cyfrowej. Faktycznie, notariusze to niezwykle innowacyjni funkcjonariusze, którzy pomogą Tobie w wielu codziennych sprawach, jak na przykład zakup mieszkania.

W dalszej części wpisu dowiesz się jakie czynności wykonuje każdy notariusz i co należy do głównych czynności notarialnych.

Notariusz – prawnik z szczegółową specjalizacją

Jeszcze kilkaset lat temu notariusz nazywany był rejentem. Osoba ta odpowiedzialna była za sprawowanie władzy za króla w czasie, gdy był on nieobecny. Niewątpliwie dzisiaj notariusze zajmują się czymś całkowicie innym, lecz część ich działań jest jednoznacznie złączona z działalnością państwa. Na przykład spisywanie aktów notarialnych poświadczających własność konkretnej działki.

Co trzeba zrobić, aby zostać notariuszem z krwi i kości. Jest to dosyć złożony mechanizm, chociaż każdego roku wiele osób otrzymuje promocję na tą pozycję. Każdy kto marzy o tym by stać się urzędnikiem notarialnym powinien na starcie zakończyć studia na kierunku prawo. Następnym wymogiem jest zrealizowanie aplikacji notarialnej, która trwa 3,5 roku i zakończona jest formalnym egzaminem z znajomości zawodu notariusza. Po sfinalizowanej aplikacji, dana osoba zostaje powołana notariuszem przez właściwego ministra, który ostatecznie decyduje o siedzibie kancelarii.

Notariusze nie są, jak większość twierdzi, funkcjonariuszami publicznymi. Korzystają jednak z zespołu uprawnień publicznych, między innymi z wyjątkowej ochrony zawodowej. Poszczególny aspekt działania notariusza jest uregulowany w ustawie prawo o notariacie. Warto zaakcentować, że cennik usług notariusza są określone przez państwo. Określane jest to jako taksa notarialna

Czym zajmuje się notariusz?

Jak już nadmieniliśmy praca notariusza jest ściśle opisana w dokumencie prawnym prawo o notariacie. Co to znaczy? Notariusz nie może wykonywać innych prac, niż te wypisane w rzeczonej regulacji. Katalog zadań notariusza jest ścisły, więc prosto jest stwierdzić czym szczegółowo zajmują się jednostki sprawujące taki zawód.

Oto pełna lista czynności notarialnych:

  • konstruowanie aktów notarialnych – akt notarialny to akt oficjalny, który może być zrealizowany jedynie przez notariusza. Akt notarialny jest dokumentem nadzwyczajnym, bowiem poświadcza oświadczenie woli i jest dowodem na spełnienie określonych czynności prawnych. Niektóre regulacje narzucają formę aktu notarialnego dla legalności konkretnych czynności prawnych, takich jak na przykład umowa zobowiązująca do przeniesienia własności nieruchomości.
  • Przygotowywanie poświadczeń – poświadczenie to jeszcze jedna czynność notarialna realizowana przez notariusza. Bardzo często poświadcza się własnoręczność podpisu na kolejnych wersjach dokumentu.
  • Doręczanie oświadczeń – działalność ta polega na przekazaniu drugiej stronie oświadczenia, które może przynosić dla niej konsekwencje prawne. Ta funkcja jest bardzo przydatna podczas rozwiązywania różnych konfliktów.
  • Redagowanie protokołów – notariusz po przez zanotowanie protokołu potwierdza dokonanie pewnej czynności prawnej. Zazwyczaj notariusz jest wyznaczany do napisania protokołu plenarnego zgromadzenia osoby prawnej
  • Przygotowywanie protestów weksli i czeków – protest czeku jest czynnością, którą sporządza notariusz zgodnie z zasadami prawa wekslowego. Powodem protestu może być nieprzyjęcie weksla lub rezygnacja z zapłaty weksla.
  • Przechowywanie dokumentów – notariusz chroni nie tylko akty prawne, ale także pieniądze, papiery wartościowe i inne rzeczy wskazane w konkretnych aktach prawa.
  • Konstruowanie odpisów dokumentów – odpis jest generalnie odtworzeniem pierwowzoru dokumentu. Notariusz w ten sposób potwierdza, że kserokopia dokumentu jest zgodna z jego oryginałem.
  • Pisanie aktów prawnych – notariusz na życzenie strony jest upoważniony do zaprojektowania danego aktu prawnego.

Jak za pewne dostrzegliście profesja notariusza nie jest wcale taka bezproblemowa. To od jego osoby zależy pozytywne zakończenie określonej czynności prawnej. Ma na swoich barkach znaczną odpowiedzialność zawodową, gdyż głównym priorytetem jego działalności jest przed wszystkim przeciwdziałanie konfliktom prawnym.

Oprócz wcześniej wymienionych czynności notarialnych, każdy notariusz zajmuje się także szeregiem pozostałych mniejszych zadań określonych w przepisach szczególnych, na przykład potwierdzaniem oświadczenia o przyjęciu spadku.

Jeżeli poszukujesz notariusza, który odpowiedzialnie podchodzi do swojej pracy i cieszy się dobrymi opiniami Klientów, koniecznie skontaktuj się z kancelarią notarialną Aleksandry Radzińskiej. Poniżej odnajdziesz najistotniejsze informacje teleadresowe.

Notariusz Aleksandra Radzińska
ul. Szeroka 7, 87-100 Toruń

Komentarze są wyłączone.