Okiem prawnika – dziedziczenie spadku

prawnik toruń adwokat toruń dziedziczenie spadku

prawnik toruń adwokat toruń dziedziczenie spadku

Spadek – podatki i kwoty wolne od podatku

Po odejściu najbliższej osoby, np. męża lub rodzica, na ogół otrzymujemy spadek. W niektórych sytuacjach bardzo cieszy on spadkobierców, ponieważ łączy się ze sporymi dochodami. Wtedy musimy bezwarunkowo spłacić podatek do odpowiedniego urzędu, gdyż taką sprawę reguluje ustawa z dnia 23 lipca 1983 r. o podatku od spadków oraz darowizn. Trzeba mieć na uwadze, że otrzymuje się w spadku nie tylko środki pieniężne i mieszkanie, ale też niespłacone pożyczki. W przypadku kiedy bliska osoba nie uiści ich w czasie swojego życia, wtedy przechodzą na kolejnych członków rodziny. Mamy szansę się przed tym naturalnie ustrzec, przykładowo wyrzekając się spadku podpisując adekwatną umowę. Warto udać się do profesjonalnego prawnika, który przybliży nam meandry prawa oraz zasugeruje, w jaki sposób powinniśmy postępować.

Jakie dobra są opodatkowane?

Obiektem opodatkowania są przykładowo: spadkobranie zwyczajne, nabywanie spadku zapisanego w testamencie, zachowek (jeśli dziedzic teraz jest pominięty w testamencie), depozyty bankowe (w tym przypadku zmarły członek rodziny powinien wnieść tzw. dyspozycję w wypadku śmierci), fundusze inwestycyjne, a także pełen dorobek występujący za granicą (lecz w tym miejscu w trakcie otwarcia spadku nabywca musi koniecznie posiadać polskie obywatelstwo lub być polskim rezydentem podatkowym).

Musimy zapłacić też podatek w takiej sytuacji, kiedy uprawomocni się rozporządzenie sądu w kwestii spadku. Słowem, gdy sąd zaakceptuje zdobycie spadku. W przypadku kiedy angażujemy w owej sprawie adwokata, wówczas on powinien nam powierzyć postanowienie sądu. Prawie tak samo jest wtedy, gdy akt notarialny ustalający nabywanie spadku będzie zarejestrowany.

W jakich sytuacjach nie trzeba płacić podatku?

Jest sporo okoliczności, w których krótko mówiąc nie musimy regulować podatku od spuścizny bądź darowizny. W regulaminach przedstawia się trzy sekcje podatkowe. Do pierwszej kwalifikuje się bliska rodzina: małżonek, rodzice lub pradziadkowie. Do drugiej przynależą dzieci brata, wujowie bądź współmałżonkowie rodzeństwa. Do trzeciej grupy zaliczają się następni nabywcy spadku. Stawki wolne od podatku są uchwalane zgodnie z kategorią, do której należy dziedzic. Dla pierwszej kategorii jest to stawka niemal 10.000 zł, dla drugiej – ponad 7.000 zł, a dla trzeciej – prawie 5.000 zł. W przypadku, jeśli wartość spuścizny w sumie nie przekroczy wspomnianych powyżej kwot, nie powinniśmy składać żadnych formularzy do urzędu skarbowego.

Jednakże, jeśli zyskamy spadek, jakiego wartość będzie znacznie wyższa aniżeli kwota wolna od podatku, w takiej sytuacji należy dostarczyć zeznanie podatkowe. Jesteśmy zobowiązani zrealizować to w urzędzie położonym w miejscu zamieszkania dziedzica w ciągu jednego miesiąca od dnia usankcjonowania werdyktu sądu. Później otrzymamy odpowiedź urzędu o wartości podatku, jaki należy spłacić w przeciągu 14 dni. Podatek waha się w granicach od paru do kilkunastu procent i jest uzależniony od przyporządkowania do wybranej klasy podatkowej.

Kiedy można zrzec się dziedziczenia spadku?

Razem z literą prawa każdy dziedzic ma szansę zrzeczenia się dziedziczenia spuścizny, m. in. w sytuacji, gdy po zmarłym małżonku zostają jakieś niespłacone zobowiązania. Na podstawie kodeksu cywilnego (art. 1048) następca może zatwierdzić umowę z ewentualnym spadkodawcą, w której rezygnuje z dziedziczenia. Wskazaną ugodę musimy podpisać przed otwarciem spadku i jest ona konstruowana w przypadku śmierci spadkodawcy. Umowę trzeba bezwarunkowo ustanowić u rejenta, gdyż w innym przypadku nie będzie miała mocy prawnej.

Warto wspomnieć, że pierwszym z kluczowych rezultatów wyrzeczenia się dziedziczenia jest kompletne odrzucenie ze spadkobrania dzieci, wnuków i kolejnych bliskich. Absolutnie nie powinniśmy ponadto w takiej sytuacji otrzymać zachowku.

Po odstąpieniu od dziedziczenia mamy możliwość prosić o odnowienie tegoż prawa w dwóch sytuacjach:

1. Spadkodawca umieszcza nas w akcie „ostatniej woli” – tutaj w ogóle nie chodzi o otrzymywanie majątku z upoważnienia określonej ustawy, lecz o dziedzictwo z ramienia testamentu.

2. Powinniśmy iść kolejny raz do notariusza i podpisać umowę o odnowienie prawa do majątku.

Kto może otrzymać zachowek?

Każdy z nas ma przywilej do zarejestrowania testamentu oraz wykluczenia z niego poszczególnych bliskich, np. tych, którzy od kilkunastu lat nie interesowali się naszym losem. Oprócz tego jedyną osobą wprowadzoną do testamentu będzie osoba spoza rodziny. Zachowek należy się dzieciom, wnukom, osobom w związku małżeńskim oraz rodzicom, którzy:

  • Mówiąc w skrócie nie byli w akcie ostatniej woli wydziedziczeni
  • Nie odstąpili od majątku
  • Nie zakwestionowali spuścizny
  • Nie byli wzięci za niegodziwych
  • Jeśli chodzi o małżonka – jeśli nie doszło sądowego zakończenia związku z winy prawdopodobnego następcy

Jeśli zaintrygował Cię niniejszy tekst, kliknij w link obok – Prawnik Toruń – a wyszukasz znacznie więcej informacji, przykładowo poradnictwo prawne.

Komentarze są wyłączone.