Adwokat – Prawo gospodarcze i skarbowe

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Prawo karne gospadrcze i skarbowe - Adwokat Toruń

Adwokat trudniący się prawem karnym ma nieprzerwanie wiele zadań, które wymagają odpowiedzialności oraz sumienności. Właściwe reprezentowanie klientów niezależnie od tego, czy są poszkodowanymi czy oskarżonymi jest priorytetem jego fachu. Każda ze spraw, w której ktoś jest oskarżony lub podejrzany o złamanie praw zawartych w kodeksie karnym oraz innych ustawach należy do szeroko pojmowanych spraw karnych. Można je pogrupować na kilka mniejszych kategorii, które obejmują typy przestępstw: sprawy powszechne, gospodarcze, skarbowe, wykonawcze oraz wykroczeniowe. Trzeba jednak wiedzieć, że wszystkie sprawy karne są osądzane według tych samych zasad i żadna nie stanowi wyjątku.

Powszechne sprawy karne

Powszechne sprawy w prawie karnym, to wykroczenia, z którymi adwokaci zajmują się najczęściej. W tej grupie mieszczą się przestępstwa, które mają znaczny wpływ na życie oskarżonych i poszkodowanych. Zwykle są to przestępstwa związane z ruchem drogowym, np. jazda pod wpływem narkotyków lub alkoholu albo kolizje, w których adwokaci zapewniają pomoc sprawcom jak i pokrzywdzonym. Adwokaci trudnią się również sprawami dotyczącymi posiadania narkotyków, a także kradzieży, wyłudzeń, oszustw lub fałszerstw – również w wypadku dokumentów, pieniędzy, danych i tożsamości. Szczególne sprawy prawa karnego, wyrządzają znaczną krzywdę wobec osób poszkodowanych, czyli mają negatywny wpływ na ich zdrowie psychiczne lub fizyczne oraz na ich życie. Są to: rozboje, pobicia, przestępstwa na tle seksualnym, a także morderstwa oraz usiłowania zabójstwa. Najlżejsze karne sprawy powszechne wynikają ze zniesławienia i pomówień.

Gospodarcze sprawy karne

Sprawy karne z zakresu gospodarczego należą do trudniejszych spraw, dlatego że dotyczą przestępstw w obrocie gospodarczym oraz mogą mieć negatywny wpływ na wizerunek marki. Adwokaci zajmujący się sprawami ze sfery gospodarki pośród innych działań reprezentacyjnych, dbają także o to, by postępowanie w jak najmniejszym stopniu rzutowały na pozycję, renomę oraz interesy firm. Karne sprawy gospodarcze dotyczą w głównej mierze finansów, a także wszelkich działań wpływających na szkodę spółki. Najczęstszą szkodę dla firm mogą powodować wszelkiego rodzaju oszustwa bankowe i ubezpieczeniowe, a także wyłudzenia dotacji lub kredytów. Zwykle realizowane przez kancelarię adwokacką postępowania dotyczą także malwersacji finansowych – w tym także przez internet oraz biernego lub czynnego łapownictwa, szczególnie kiedy ma zachęcać do działań na niekorzyść spółki. Pomoc prawna jest także możliwa w sprawach przetargów i zamówień publicznych.

Skarbowe sprawy karne

Zwykle karne sprawy skarbowe są rezultatem nieodpowiedniego prowadzenia rozliczeń podatkowych. Błędne prowadzenie rozliczeń najczęściej nie pochodzi z braku wiedzy, a ze świadomych działań. Prawo karne zajmuje się w głównej mierze nieuczciwymi praktykami przedsiębiorstw, ale jest także zasadne , kiedy sprawy są prowadzone przeciwko uczciwym jednostkom z zamiarem wywołania szkody oraz ze względu na intensywny nadzór Krajowej Administracji Skarbowej. Adwokat jest szczególnie konieczny, kiedy dochodzi do oszustw podatkowych oraz wyłudzeń podatku VAT. Również kiedy w trakcie działań kontroli skarbowej zostaną udowodnione dochody z niejawnych źródeł. Zdarza się także, że poprzez sąd trzeba domagać się korekty deklaracji podatkowej.

Wykonawcze sprawy karne

Wykonawcze sprawy karne dotyczą osób, które już zostały skazane poprzez wyrok sądu i chcą w związku z tym podjąć konkretne działania. Są to więc sprawy powiązane z formą oraz wymogami wykonywania wyroku oraz zapłatą grzywny albo wykonywaniem obowiązków, ustalonych przez sąd. Adwokat pomaga skazanemu w staraniach o korzystniejsze warunki kary. Najczęstszymi sprawami z zakresu wykonawczego są sprawy dotyczące zawieszenia lub odroczenia wykonania kary, przedterminowego zwolnienia warunkowego albo przerwy w odbywaniu kary więzienia. Zwykle skazani także ubiegają się o orzeczenie kary łącznej w wypadku, gdy popełnionych zostało więcej przestępstw przed poznaniem wyroku lub zmianę formy odbywania kary, np. przy zastosowaniu dozoru elektronicznego. Bywają również przypadki, gdy osadzony domaga się rekompensaty od aresztu śledczego, jeżeli jego zdrowie uległo pogorszeniu z uwagi na złe warunki w celi. Adwokat może również osiągnąć rozdzielenie zapłaty grzywny na mniejsze raty.

Wykroczeniowe sprawy karne

Zdarzenia o najmniej znaczącej szkodliwości społecznej należą do grupy wykroczeniowych spraw karnych. Pomimo to skutki tych działań mogą okazać się dla sprawców poważne i zawierać takie środki karne jak np.: zakazy zajmowania konkretnych stanowisk, przebywania w określonych miejscach albo prowadzenia pojazdów. Często uwzględniane są tu także wszelkiego rodzaju zdarzenia i kolizje drogowe, chociaż z reguły są to mniej poważne wykroczenia. Przeważnie adwokaci mają do czynienia w tym zakresie z zakłócaniem porządku publicznego oraz miru domowego, niszczeniem mienia prywatnego i publicznego oraz z zaśmiecaniem. Wykroczeniowe sprawy karne to również nieprzepisowe pozbywanie się odpadów, permanentny brak dowodu osobistego albo wykonywanie działalności gospodarczej bez niezbędnego zgłoszenia. Takie sprawy, chociaż mają niższą negatywna wartość podlegają tak samo rzetelnej pracy adwokata, jak w wypadku innych przestępstw.

www.iuscogens.pl/specjalizacje/prawo-karne/

Komentarze są wyłączone.