Kancelaria notarialna – co w niej załatwimy?

W naszym kraju pracowanie jako notariusz jest bardzo pożądane, gdyż wcale nie jest tylko – jak to się popularnie zwykło mówić – personą, której mogą zaufać obywatele, lecz również kimś, kto doskonale orientuje się w zawiłościach prawa. Pracownik kancelarii notarialnej winien przez cały czas mieć na oku sprawy swoich Zleceniodawców i troszczyć się o wcześniej przytoczonych tak dobrze jak to tylko możliwe. Najważniejsze pytanie – jakie zagadnienia będą wymagały pójścia do notariusza i jakie poniesiemy koszty? Przed wami krótki opis dotyczący notariuszy w Polsce.

Notariusz w Polsce – historia

Rozpocznijmy od małego szkicu historycznego. Według legend – notariat nad Wisłą miał pojawić się w XII wieku, co mają potwierdzać nadania królewskie z okresu Bolesława Krzywoustego. Trzymając się faktów, wychodzimy od momentu, kiedy to papież Marcin IV wydał decyzję upoważniającą arcybiskupa gnieźnieńskiego Jakuba II Świnkę do mianowania dwóch notariuszy publicznych.

Najstarszy wiadomy polski dokument notarialny pochodzi z roku 1287 i został napisany przez notariusza Budzisława, pracującego w kancelarii arcybiskupiej. Późniejsze dokumenty ukazywały się nieustannie po 1309 r. Notariat nad Wisłą rozrastał się zwłaszcza w XIV wieku, kiedy to Polska prowadziła z Zakonem Krzyżackim procesy wymagające niepodważalnych dokumentów oraz pozostałych świadectw notarialnych. W tym samym okresie pojawiły się statuty synodalne, normujące zakres prac notariuszy.

Na przestrzeni wieków notariat pokaźnie rozkwitł, a bardzo ważną rolę odgrywał też podczas zaborów, tj. na przestrzeni 123 lat, kiedy nie było Polski na mapie – notariusz był osobą zaufania publicznego, poprzez kojarzenie go z polską tradycją ziemiańską i kulturą kupiectwa.

Po odzyskaniu przez nasz kraj niepodległości, minęło piętnaście lat nim wyklarowało się Polskie prawo o notariacie. Zaczęło obowiązywać rok później, ale II wojna światowa oraz czasy powojenne skutecznie tłumiły entuzjazm, związany z rozkwitem działań notariuszy. Za czasów PRL, pracownicy notarialni byli urzędnikami państwowymi, ale nie mogli się czuć swobodnie, gdyż stale „pracodawca” dorzucał im kolejne obowiązki, jak np. uzupełnianie ksiąg wieczystych od 1964 roku.

Wszystko odwróciło się 14 lutego 1991 roku, gdy polski Sejm RP podjął ustawę – Prawo o notariacie.

Ustawa określa:

 • zasady powoływania i odwoływania notariuszy

 • prawa i obowiązki notariuszy

 • strukturę organizacyjną i kompetencje samorządu notarialnego

 • zasady nadzoru nad notariatem

 • zasady odpowiedzialności notariuszy za szkody

 • zasady odpowiedzialności dyscyplinarnej notariuszy

 • przepisy o aplikantach i asesorach notarialnych

 • zasady dokonywania czynności notarialnych

 • zasady sporządzania aktu notarialnego i aktów poświadczenia dziedziczenia

 • zasady poświadczania dokumentów notarialnych

 • zasady sporządzania wypisów, wyciągów i odpisów aktów notarialnych.

Systematycznie nowelizowana ustawa – ostatnio w 2016 roku – odnosi się do notariuszy, których obecnie w naszym kraju będzie ok. 2 tysięcy.

Kancelaria notarialna – kogo wybrać i co załatwimy?

Rzetelny notariusz działa w zgodzie z obowiązującym prawem, ale po pierwsze, przekłada ponad inne sprawy najwyższe dobro Zleceniodawców.

Notariusz stał się funkcjonariuszem publicznym, którego kluczowym zadaniem stało się dbanie o bezpieczeństwo interesów prawnych Klientów i m.in. z tego powodu w swojej swoich działań musi kierować się sumiennością i precyzją. Notariusz to również człowiek, któremu Zleceniodawcy wyjawiają ich tajemnice i kłopotliwe sprawy , zatem jedną z pożądanych cech, którą gwarantuje świetna kancelaria notarialna będzie pełna dyskrecja.

Będzie to truizm, ale opłaca się wybadać, czy notariusz, któremu zamierzamy powierzyć niebagatelne dla nas kwestie, ma systematycznie poszerzaną, branżową wiedzę. Zbadajmy też, czy kancelaria notarialna gwarantuje Wam zabezpieczenie wszystkich kwestii związanych z transakcją. Dobrze by było, żebyśmy mieli do dyspozycji depozyt notarialny, w którym bez większych obaw umieścimy ważne dokumenty, gotówkę i papiery wartościowe.

Odpowiemy teraz na jedno z kluczowych pytań. Jakie czynności notarialne załatwią Państwo w dobrej kancelarii notarialnej?

– Tworzenie aktów notarialnych
– Redakcja tekstów prawniczych
– Spisywanie protokołów
– Sporządzanie aktów dziedziczenia i testamentów
– Sporządzanie poświadczeń, protestów i odpisów
– Doręczanie oświadczeń

Kupowanie mieszkania – kancelaria notarialna

Bardzo często natrafiamy na to pytanie – jakie dokumenty trzeba dostarczyć i jak wygląda proces zakupu mieszkania u notariusza. Bez tego się nie obejdziemy, ponieważ przeniesienie własności nieruchomości bez przypilnowania formy aktu notarialnego nie zostanie uznane.

Zdecydowanie więcej dokumentów powinien do kancelarii notarialnej przesłać ten, kto sprzedaje analizowane lokum. Jeśli chodzi o nabywcę, będzie to dosyć krótka lista, obejmująca pieniądze, dokument tożsamości, NIP oraz ewentualnie zaświadczenia z banku, potwierdzające wysokość kredytu, jaki wzięliśmy, aby zrealizować nasze marzenia o zakupie nieruchomości.

W przypadku sprzedającego – jest tego relatywnie dużo, toteż najzwyczajniej w świecie wypytajmy o wszystko pracownika kancelarii. Powinien nam na samym początku przedłożyć, co jest wymagane. Do najważniejszych dokumentów zaliczamy: aktualny odpis księgi wieczystej, zaświadczenie o oznaczeniu budynku numerem porządkowym oraz zaświadczenie o samodzielności lokali;

Notariusz musi sporządzić akty i dokumenty tak, żeby były one jasne i łatwe do zrozumienia dla zainteresowanych stron. Przypilnowanie, by wszelkie dane dotyczące tożsamości i wiarygodności były zgodne z rzeczywistością to dla wszystkich powinno być jasne i klarowne.

Kancelaria notarialna, dowiedz się więcej —> http://www.notariusze-torun.eu/

Komentarze są wyłączone.