Kto może żądać alimentów? Porady adwokata

Adwokat Kancelaria Adwokacka Toruń Alimenty

Adwokat Kancelaria Adwokacka Toruń Alimenty

Co zrobić, by dostać alimenty na dziecko?

Zobowiązaniem wszystkich rodziców jest pokrywanie kosztów utrzymania dziecka aż do momentu stania się przez nie dorosłym człowiekiem, zaś w przypadku dzieci nieuleczalnie chorych obowiązek taki mówiąc w skrócie nie zanika właściwie nigdy. Póki dziecko absolutnie nie jest w stanie pokrywać kosztów utrzymania samo, a więc zagwarantować sobie wszystkich niezbędnych środków do życia, to rzeczywiście rodzice muszą wypełniać tenże obowiązek. Wyłącznie w przypadku, kiedy majątek dziecka jest odpowiedni oraz jest w stanie mu zapewnić niezbędne rzeczy, wtedy rodzice absolutnie nie muszą pokrywać z własnej kieszeni alimentów. Brak możliwości dziecka do samodzielnego utrzymania się jest kluczowym warunkiem orzekania poprzez sąd alimentów.

Bez wątpienia na wstępie sprawa wygląda tak, iż któreś spośród rodziców wędruje do jakiejś spośród Kancelarii Adwokackich w Toruniu i zabiega o pomoc przy tworzeniu pozwu o rozwód i o pośredniczenie w sądzie. Dopiero w dalszej kolejności na konkretnego z byłych współmałżonków są narzucane alimenty.

Opisywane zobowiązanie zachodzi od momentu narodzin dziecka aż do momentu, gdy będzie ono w stanie żyć samodzielnie. Uniezależnienie się bynajmniej nie jest równoznaczne ze skończeniem 18 lat oraz otrzymaniem dokumentu tożsamości. Tak naprawdę żaden kodeks nie wskazuje ile lat konkretnie powinno skończyć dziecko, ponieważ każdy przypadek musi koniecznie być rozważony indywidualnie. Punktem odniesienia może być zgłoszenie się ojca do kancelarii notarialnej w sytuacji niespłacania alimentów, bo był on pewny, iż ukończenie przez syna 18 lat jest równoważne z zarzuceniem ich regulowania. W czasie dyskusji okazuje się jednak, iż dziecko kontynuuje naukę na studiach bądź ma umiarkowany stopień niepełnosprawności i zupełnie nie będzie mogło się uniezależnić wskutek poważnej choroby, np. fizycznej.

Kiedy nie ustaje obowiązek płacenia alimentów?

Istnieje parę okoliczności, które w ogóle nie uwalniają rodziców z ciężaru wypłacania alimentów. Jedną spośród nich są zaślubiny (albo zamęście) z równoczesną niemożliwością indywidualnego utrzymania się. Oczywiście w pierwszej chwili partnerzy się wspierają we wszelkich istotnych sprawach, dlatego jeżeli któreś spośród nich zarabia bardzo dużo i potrafi współmałżonka utrzymać, wówczas rodzice absolutnie nie muszą już sponsorować dziecka. W przypadku kiedy jednak mamy kontakt z sytuacją przeciwległą – małżonek nie jest w stanie dać materialnego wsparcia obojgu – wtedy rodzice są zobligowani do tego, aby pomóc. Niekiedy sytuacja jest jednak tak zawiła, że porada fachowej kancelarii jest wprost nieodzowna.

Alimenty powinni wypłacać rodzice na swoje niepełnosprawne dziecko, jakie wcale nie może w pojedynkę finansować sobie mieszkania, wyżywienia itp. Posiada inwalidztwo konkretnej grupy czy niezdolność do pracy. I w ogóle nie ma tutaj znaczenia powód takiego stanu rzeczy, m in. kiedy syn nadużywa napojów wysokoprocentowych lub zażywa narkotyki. Mówiąc inaczej, dziecko z trwałą wadą fizyczną czy intelektualną obowiązkowo muszą utrzymywać matka i ojciec. Nieraz do prawników z Torunia zgłaszają się rodzice, którzy nie chcą niepełnosprawnego dziecka „żywić” i podejmują się wszelkich czynności – oczywiście ironicznie – aby nie uiszczać alimentów oraz pozbyć się „ciężaru”.

Pełnoletnie dziecko powinno odbierać alimenty też wówczas, gdy skończyło 18 lat, nie uczy się, nie podjęło pracy i mówiąc w skrócie nie jest w stanie znaleźć zatrudnienia. Jeśli pragnie uzyskać alimenty od swoich rodziców, musi zdecydowanie wykazać, że jego sytuacja życiowa jest fatalna, np. żyje w nędzy.

Alimenty na sto procent odbierze każde dziecko, które kontynuuje naukę, przykładowo w szkole ponadgimnazjalnej lub na uczelni wyższej. Właściwie, dopóki dziecko uczy się jeszcze, rodzice są zobowiązani regulować alimenty. Ustąpienie obowiązku alimentacyjnego ma miejsce dopiero w jednej sytuacji – gdy córka, mimo że zdobywa wykształcenie – może indywidualnie się utrzymać.

W jakich sytuacjach rodzice nie muszą już płacić alimentów?

Matka i ojciec w ogóle nie są zobowiązani opłacać alimentów w takich okolicznościach, kiedy dziecko ma takie zarobki, iż może uregulować całkowite koszty życia, przykładowo sfinansować lokum, jedzenie, podłączenie do Internetu oraz różne inne niezbędne do prawidłowego bytowania rzeczy. Zarobkiem wcale nie musi koniecznie być w tym przypadku wyłącznie zatrudnienie na cały etat, lecz także renta socjalna, stypendia pobierane na uczelni wyższej czy przychody uzyskiwane przez pracujące rodzeństwo. Często w rezultacie konfliktów z rodzicami dochodzi do kolejnych rozpraw przed sądem. Córka wynajmuje jednego z adwokatów z Torunia i rywalizuje z rodzicami, gdyż ma pracę w rozmiarze 1/6 etatu i nie ma właściwie środków do normalnego funkcjonowania.

Omawiane zobowiązanie wygasa czasem przed uzyskaniem przez córkę dojrzałości, jednak takie sytuacje są nader rzadkie. Młody człowiek musi koniecznie ukończyć szkołę oraz zyskać fach, i z jego pomocą będzie w stanie zapewnić utrzymanie krótko mówiąc nie tylko sobie, lecz również swojej rodzinie.

To trzeba mieć na uwadze

Wysokość alimentów jest uzależniona od kilku ważnych składników: umotywowanych oczekiwań dziecka, zdolności zarobkowych rodziców, zdolności materialnych rodziców, zakresu alimentów – bierze się tutaj pod uwagę osobne starania rodzica w kwestii dostarczenia środków do życia dziecku.

Jeżeli zafascynował Cię ten artykuł, chcesz dowiedzieć się dużo więcej o poradach prawnych i pozostałych usługach udzielanych przez pełnomocników wejdź w odnośnik tutaj – Kancelaria adwokacka Toruń – a na pewno znajdziesz dokładnie to, czego poszukujesz.

Komentarze są wyłączone.